Budowa domu – na co zwrócić uwagę kupując cement

Budowa domu jaki cement

Jako jeden z najpopularniejszych materiałów budowlanych, cement podlega określonym normom i przepisom budowlanym. Ponieważ jego obecność na naszym placu budowy jest nieodzowna, warto sprawdzić, jakie cechy i oznaczenia powinien posiadać.

Cement będący podstawowym składnikiem betonu, czy zapraw cementowych, to hydrauliczne spoiwo mineralne powstałe z wypalonych na klinkier surowców mineralnych, takich jak wapień i glina, a następnie zmielone z gipsem.

Ze względu na rodzaj klinkieru użytego do produkcji cementu, wyróżniamy różne jego rodzaje, takie jak: cement portlandzki, hutniczy, glinowy, a także pucolanowy.

Ponieważ na rynku budowlanym dostępnych jest wiele przeróżnych rodzajów cementów budowlanych, zanim zdecydujemy się na konkretny zakup, warto najpierw sprawdzić, czy dany cement posiada odpowiednie atesty i oznakowania.

Na co zwrócić uwagę kupując cement?

Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, że jako materiał budowlany, cement (jego właściwości, sposób produkcji, czy przechowywania) określony jest przepisami Ustawy o wyrobach budowlanych(DZU 2004 r. nr 92 poz. 881).

Na sprawdzonym, wartościowym cemencie z pewnością znajdziemy oznaczenia typu „CE” lub „B”. Warto wiedzieć, że symbol CE oznacza, iż dany cement spełnia wszystkie przesłanki zamieszczone w Prawie Budowlanym i jest dopuszczony do obrotu poza granicami Polski. Symbol „B’ z kolei oznacza materiał budowlany dopuszczony do obrotu w Polsce.

Kupuj od sprawdzonych dostawców. Podobnie, jak w przypadku wielu materiałów budowlanych, tak i w przypadku cementu, jego cena nie powinna być najważniejszym kryterium wyboru. Cement, który jest tani, ale pochodzi z nieznanych źródeł lub od producenta, o którym nic nie wiemy, nie powinien być przedmiotem naszego zakupu. Zawsze kupujmy cement od sprawdzonego dostawy, czy też producenta. Tylko w ten sposób będziemy mieć pewność, że zakupiony cement jest pełnowartościowy.

Zawsze sprawdzaj datę produkcji. Również w przypadku materiałów budowlanych, przed zakupem powinniśmy sprawdzić datę produkcji danego materiału, która winna znajdować się na opakowaniu cementu.

Znak „Pewny Cement”. Tylko sprawdzony i przebadany cement posiada znak „Pewny Cement”. Takie oznakowanie mówi nam, że dany produkt przeszedł teksty i spełnia normy jakościowe.

Certyfikat zgodności z normą PN-EN 197-1. Bardzo często na rynku materiałów budowlanych znajdziemy cement oznaczony certyfikatem Zgodności z Aprobatą Techniczną. Starajmy się raczej unikać tego typu cementu, szukając takiego, który posiada Certyfikat Zgodności z norma budowlaną PN-EN 197-1.

Jeśli kupując cement będziemy kierować się powyższymi przesłankami, będziemy mieć gwarancję, że zakupiony cement jest materiałem pełnowartościowym, który sprawdzi się doskonale podczas budowy naszego wymarzonego domu.