Cennik montażu zmiękczacza wody – cena 2023

Polska jest krajem o bardzo wysokiej średniej twardości wody. Twarda woda może negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka oraz funkcjonowanie urządzeń AGD w gospodarstwie domowym. Kamień zawarty w wodzie osadza się w pralkach i czajnikach, ogranicza przepływ wody w bateriach kranowych i odkłada się w kotłach, powodując straty ciepła. Rozwiązaniem problemu jest wymiana zawartych w wodzie jonów wapnia na jony sodu, a najprostszy sposób przeprowadzenia tego procesu to montaż zmiękczacza wody.

Ile kosztuje zamontowanie zmiękczacza wody?

Koszt wykonania usługi montażu zmiękczacza wody to 600 – 1100 zł. Zakup prostego zmiękczacza wody stanowi wydatek 1200 – 2500 zł. Bardziej zaawansowane, automatyczne urządzenia wielofunkcyjne kosztują natomiast 2500 – 4600 zł. Do całkowitego kosztu inwestycji trzeba także doliczyć koszt zakupu tabletek solnych.

Od czego zależy cena montażu zmiękczacza wody?

Montaż zmiękczacza możliwy jest tylko w miejscu, gdzie zapewniony jest dostęp do instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej (do kanalizacji odprowadzane są popłuczyny z procesu regeneracji złoża) i elektrycznej. Brak bezpośredniego dostępu wiąże się z koniecznością jego zapewnienia, co dodatkowo podnosi koszt wykonania usługi.

Filtrowanie wodydożywotnia gwarancja na produkty!

Cena zmiękczacza wody zależy głównie od objętości i rodzaju złoża oraz funkcji i stopnia automatyzacji pracy urządzenia. Tańsze zmiękczacze wody wymagają ręcznego wprowadzania parametrów i przeprowadzania procesu regeneracji. Droższe są natomiast urządzenia całkowicie automatyczne, które mogą dodatkowo obniżać zawartość żelaza i manganu w wodzie. Właściwy wybór urządzenia ułatwia wcześniejsze przeprowadzenie analizy składu wody. Koszt badania składu to 150 – 200 zł.

Dodatkowy wydatek stanowi zakup soli, która jest niezbędna do przeprowadzenia procesu regeneracji złoża. Jedna regeneracja wymaga ok 1 – 2 kg soli, w skali miesiąca to wydatek 20 – 30 zł. Proces regeneracji zużywa także 60 – 100 l wody.