Cennik przeglądów konserwacji ppoż w 2023

Cennik przeglądów konserwacji ppoż

Urządzenia bezpieczeństwa pożarowego mają za zadanie ochronę osób znajdujących się w budynku przed konsekwencjami pożaru lub zapobieganie jego powstaniu. Od ich sprawności i właściwego rozmieszczenia może zależeć zdrowie i życie ludzi, w związku z czym wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacja urządzeń ma ogromne znaczenie. Zakres usługi przeglądu może być bardzo szeroki, jednak jego wykonanie jest niezbędne, bez względu na przeznaczenie i sposób użytkowania budynku.

Ile kosztuje przegląd ppoż i konserwacja?

Przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych typu czujka dymu, okno lub klapy oddymiające to koszt 20–80 zł za sztukę i zależy od rodzaju urządzenia. Przegląd systemów przeciwpożarowych, takich jak instalacje oświetlenia przeciwpożarowego to koszt 7-15 zł za oprawę. Przegląd systemu sygnalizacji pożaru, kosztuje natomiast 20-70 zł/szt

Od czego zależy cena przeglądu ppoż i konserwacji?

Cena przeglądu uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju oraz liczby urządzeń i systemów przeciwpożarowych na terenie obiektu. Przegląd i konserwacja określonych urządzeń wiąże się z różnymi czynnościami, dlatego ceny serwisu poszczególnych urządzeń różnią się. Przegląd i konserwacja gaśnicy kosztuje 10 – 50 zł/szt., bramy lub drzwi przeciwpożarowych 30 – 120 zł/szt., a pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu to wydatek 15 – 20 zł/szt.

Wykonanie przeglądu obejmuje także kontrolę systemów mających na celu ochronę przeciwpożarową. Koszt przeglądu zależy głównie od liczby elementów systemu (czujek pożarowych lub czujek dymu, klap, sygnalizatorów). Koszt przeglądu i konserwacji wszystkich elementów systemu sygnalizacji pożaru to 300– 550 zł. Opracowanie operatu przeciwpożarowego oscyluje między 3000-4000 zł

Do ceny przeglądu należy doliczyć koszt wykonania usług mających na celu usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w czasie przeglądu. Dodatkowo płatne jest także doradztwo przy wyborze urządzeń.