Ile kosztuje cement portlandzki?

Cement portlandzki to najbardziej popularny cement stosowany w budownictwie. To spoiwo hydrauliczne, które charakteryzuje się dużymi siłami wiążącymi. Na tle innych cementów wyróżnia się odmiennym procesem produkcji oraz większą wytrzymałością. Ile kosztuje cement portlandzki w 2023 roku?

Ile kosztuje cement portlandzki – cennik?

Cena zakupu cementu portlandzkiego klasy 32,5R mieści się w przedziale 620 – 650 zł za tonę. Za worek o wadze 25 kg trzeba zapłacić od 12 do 15 zł. Cena worka 25 kg cementu drugiej klasy oscyluje w granicach 9 – 10 zł.

Cement portlandzki – rodzaje

W zależności od tego, jakie domieszki i w jakiej ilości zostały zastosowane w procesie produkcji cementu portlandzkiego, można wyróżnić kilka jego rodzajów: 

 • CEM1 – jest to cement portlandzki w czystej formie, pozbawiony dodatków, zawartość klinkieru na poziomie 95-100%. 
 • CEM2 – materiał wieloskładnikowy, który posiada domieszki wapnia. Dostępny w większości hurtowni budowlanych, zawartość innych składników mineralnych na poziomie 5-35%
 • CEM3 – jest to cement hutniczy charakteryzujący się odmiennymi właściwościami, w jego skład wchodzi klinkier portlandzki oraz żużel wielkopiecowy i siarczan wapniowy
 • CEM4 – cement pucolanowy z dodatkiem ceramicznych materiałów, stosowany jako wypełniacz hydrauliczny, otrzymuje się go z klinkieru portlandzkiego, pucolany i siarczanu wapnia
 • CEM5 – cement wieloskładnikowy wyróżniający się skomplikowanym składem chemicznym – składa się się z klinkieru (20-64%) i żużla wielkopiecowego (18-50%) oraz różnych dodatków

Na opakowaniu cementu portlandzkiego można znaleźć oznaczenia, które określają procentową zawartość domieszek: 

 • litera A – zawartość domieszek na poziomie 6 – 20%, 
 • litera B – zawartość domieszek na poziomie 21 – 35%.

Cement portlandzki – wady i zalety

Do głównych zalet cementu portlandzkiego można zaliczyć: 

 • łatwą obróbkę
 • dostępność – cement portlandzki można kupić w każdej hurtowni lub sklepie budowlanym, 
 • mrozoodporność – cement portlandzki wykazuje dużą odporność na niskie temperatury, 
 • odporność na grzyby i pleśnie – nawet w wilgotnym środowisku, 
 • własności ognioodporne – cement portlandzki się nie pali, jednak na skutek wysokiej temperatury może stracić swoje właściwości, 
 • atrakcyjna cena.

Jako wady cementu portlandzkiego należy wskazać: 

 • małą izolacyjność akustyczną i termiczną – cement portlandzki w małym stopniu zatrzymuje ciepło i dźwięki, 
 • kruchość, 
 • dużą nasiąkliwość – cement portlandzki dość łatwo wchłania wilgoć krążącą w powietrzu, 
 • podatność na korozję – cement portlandzki należy odpowiednio zabezpieczyć, aby nie ulegał niszczeniu na skutek korozji chemicznej.

Cement portlandzki – na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Przy zakupie cementu portlandzkiego trzeba zwrócić uwagę na jego najważniejsze parametry. Są to: 

 • wytrzymałość na ściskanie – opisuje odporność cementu na oddziaływanie z zewnątrz, 
 • zmiany objętości – określają, w jaki sposób zmieni się objętość cementu zmieszanego oraz związanego, 
 • początek okresu wiązania – jest to wartość, która wskazuje, po jakim czasie od nałożenia cement rozpoczyna wiązanie, 
 • stopień białości – określa jakość cementu. Biały cement zawiera niewielką ilość chemicznych dodatków i zanieczyszczeń. Im bielszy cement, tym wyższa jego jakość, 
 • pozostałość nierozpuszczalna – określa, ile cementu nie rozpuszcza się po jego wymieszaniu. W przypadku cementu portlandzkiego pozostałość nierozpuszczalna nie powinna przekroczyć 5%. Zawartość siarczanów i chlorków nie powinna przekroczyć odpowiednio 3,5% i 0,01% jego zawartości.

Cement portlandzki – 5 najczęściej zadawanych pytań

Jaka jest różnica między betonem a cementem?

Cement to produkt, który umożliwia wytworzenie betonu. Z kolei beton jest materiałem, który powstaje na skutek hydratacji cementu i łączenia kilku składników.

Czy cement po terminie jest dobry?

Niewielkie przekroczenie terminu ważności nie powinno znacząco wpłynąć na jakość cementu. Za podanie terminu ważności cementu odpowiada producent – najczęściej jest to okres 60-90 dni.

Czy cement może się zepsuć?

Cement przechowywany w worku w zawilgoconym pomieszczeniu może ulec zbryleniu – w takim stanie nie nadaje się do dalszego użytku. Dlatego warto zadbać o przechowywanie cementu portlandzkiego w odpowiednich warunkach.

Jak zabezpieczyć cement?

Wylewkę cementową przed negatywnym działaniem niskich temperatur można zabezpieczyć, przykrywając jej powierzchnię przy pomocy folii. 

Jaki cement na fundament?

W przypadku domów jednorodzinnych do budowy fundamentów najczęściej wykorzystuje się cement portlandzki CEM1 32,5.