Ile kosztuje podział działki?

Ile kosztuje podział działki

Podział działki to standardowa procedura, która zawsze wygląda podobnie. Ważnym elementem w całym procesie jest dopełnienie wszelkich formalności, czyli dostarczenie odpowiednich dokumentów, uiszczenie niezbędnych opłat administracyjnych oraz geodezyjnych.

Jednak każda działka, którą chcemy podzielić, musi spełniać pewne wymagania. Sprawdźmy, ile kosztuje podział działki oraz jakie rodzaje działek znajdziemy obecnie na rynku.

Jakie elementy wpływają na koszt podziału działki?

W pierwszej kolejności koszt podziału działki zależy od jej wielkości. Kolejnym elementem jest lokalizacja oraz rodzaj podziału, który chcemy wykonać.

Jeśli naszą działkę zamierzamy podzielić na dwie mniejsze części, wówczas cena usługi będzie znacznie niższa niż w przypadku dzielenia jej na wiele bardzo małych działek.

Ponadto usługi geodetów oraz firm budowlanych silnie uzależnione są od regionu kraju, w którym przeprowadzamy podział działki.

Ile kosztuje podział działki?

Koszt podziału jednej działki na dwie mniejsze w dużych ośrodkach miejskich kosztuje średnio 3000 – 3600 zł. Natomiast w mniejszych miastach koszt tej samej usługi jest niższy i wynosi ok. 2500 – 3000 zł.  W przypadku wydzielenia większej ilości działek (np. 4) cena może wzrosnąć do nawet 5000 – 5500 zł.

Rodzaje działek

  • Działka rolna: są to grunty sklasyfikowane jak użytki rolne. Ich cena jest najniższa ze wszystkich typów działek, ponieważ w przypadku chęci budowy nieruchomości na jej terenie musimy wystąpić o zgodę na wyłączenie gruntów – na których znajduje się nasza działka – z produkcji rolnej.
  • Działka siedliskowa: właścicielami tego typu działek są osoby posiadające status rolnika lub prawo do wykonywania tego zawodu. Budowa nieruchomości na działce siedliskowej jest możliwa pod warunkiem zgodności budowy z planem zagospodarowania przestrzennego danej gminy.
  • Działka budowlana: nieruchomości gruntowe, które według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zostały na cele budowlane. Według prawa, działką budowlaną jest grunt, którego: „wielkość, cechy geometryczne, dostęp do progi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”.
  • Działka inwestycyjna: inaczej działka przemysłowa, która zaliczana jest do typu działki budowlanej. Tego typu grunty dedykowane są pod budynki inwestycyjno-przemysłowe. Zwykle w dużej odległości od centrum miasta. Są to jedne z najdroższych działek dostępnych na rynku.

Ile kosztuje działka?

Średnia cena działki budowlanej zlokalizowanej w okolicach większej aglomeracji miejskiej (Gdańsk, Poznań, Warszawa, Katowice) sięga nawet do 380 – 450 zł/m2. W mniejszych ośrodkach miejskich  (Łódź, Białystok, Szczecin) cena działki budowlanej wynosi ok. 230 – 280 zł/m2. Natomiast działki ulokowane na wsi lub w mniejszych miasteczka wynosi średnio 50 – 120 zł/m2.