Projekt instalacji elektrycznej – umowa z zakładem energetycznym

Budowa domu projekt instalacji elektrycznej

Żadna instalacja, czy to elektryczna czy też kanalizacyjna nie może zostać przeprowadzona bez wcześniej przygotowanego projektu. Dlatego, jeśli marzysz o energii, zadbaj o projekt takiego przyłącza. Cała nasza przygoda z przyłączem energii rozpoczyna się w chwili, kiedy nasz dom jest już w stanie surowym i możemy rozpocząć montowanie instalacji różnego rodzaju; kanalizacyjnej, elektrycznej, czy gazowej. Aby moc rozpocząć proces łączenia nas z cywilizowanym światem, potrzebna jest uprzednia zgoda i podpisana umowa z zakładem energetycznym o przydział mocy.

Składamy wniosek

Aby projekt instalacji elektrycznej mógł zostać zrealizowany, potrzebna jest zgoda dostawcy energii.

W tym celu w zakładzie energetycznym należy złożyć stosowny wniosek, zawierający takie dane jak: oczywiście nasze dane teleadresowe, jak również potrzebną nam moc przyłączeniową, a także wyliczony przez nas wstępnie roczne zużycie energii.

Do wniosku należy dołączyć również przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii i rodzaj taryfy ( w chwili obecnej dostępne mamy dwie taryfy: jedno- i dwustrefowe).

Aby wniosek był kompletny koniecznym jest również, aby w dokumentach dołączony był projekt instalacji elektrycznej. Co ważne do kompletu dołączona musi być również decyzja o warunkach zabudowy, a także dokument potwierdzający prawo do terenu.

Zebrane dokumenty składa się w wydziale architektury urzędu gminy lub starostwa.

Co powinna zawierać umowa z zakładem energetycznym?

Zanim szczęśliwie pojedziesz do domu, by zająć się przyłączaniem energii, sprawdź najpierw, czy w twojej umowie o świadczenie usług przez zakład energetyczny znajdują się wszystkie niezbędne informacje.

A należą do nich: informacja na temat ilości, jak również jakości, niezawodności i ciągłości w procesie dostarczania i odbioru prądu. W umowie powinny się również znaleźć informacje na temat cen i stawek opłat, sposobu rozliczeń, a także podstawowe informacje na temat konsekwencji niedotrzymania warunków umowy i oczywiście jej czasu obowiązywania.

Dopiero posiadając zgodę zakładu energetycznego i umowę o dostawę energii, w oparciu o projekt instalacji elektrycznej, możemy rozpocząć proces przyłączania. Zanim jednak to nastąpi musimy rozważyć, który spsoć montażu instalacji bardziej nam odpowiada. Montaż bezprzewodowy czy też za pomocą kabla.

W przypadku montażu kablowego potrzebny jest projekt instalacji elektrycznej. Niezbędna w takiej sytuacji jest również obecność elektryka z uprawnieniami, gdyż tylko on może przeprowadzić przyłącza.

Jeśli nasze przyłącze będzie przechodzić przez działkę naszego sąsiada, niezbędna będzie również jego zgoda. Potrzebna będzie również zgoda Zakładu Uzgodnień Dokumentacji, który na podstawie projektu instalacji elektrycznej, a także trasy przeciągnięcia kabla i umiejscowienia licznika zaakceptuje przedstawiony projekt.

Dopiero po otrzymaniu zgody i zebraniu tych wszystkich dokumentów, z zatrudnionym wykwalifikowanym elektrykiem, możemy rozpocząć pracę przyłączeniową.