Budowa domu – Instalacja wod-kan

Budow domu Instalacja wod-kan

Przy budowie domu niezwykle ważne jest zaprojektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, a także jej odpowiedni montaż. Źle rozprowadzona kanalizacja, narazi nas na dodatkowe koszty i opóźnienia w budowie domu. Instalacje wodno-kanalizacyjne, podobnie jak i instalacje elektryczne, są instalacjami, bez których nie sposób obyć się w nowo wybudowanym domu. Całe szczęście mamy już dawno za sobą czasy, kiedy po wodę wychodziło się do studni umieszczonej na podwórzu. Budowa lub przebudowa tej jakże ważnej instalacji, jaką są instalacje wodno-kanalizacyjne, wymaga wcześniej przygotowanego i precyzyjnie zaplanowanego projektu instalacji. Ważne jest, by projekt taki i prace wodno-kanalizacyjne wykonywały upoważnione do tego osoby. Oczywiście sam projekt powinna przygotować osoba znająca się na rzeczy i posiadająca odpowiednie uprawniania.

Rozmieszczenia instalacji w domu bez podpiwniczenia

W przypadku, kiedy decydujemy się na instalacje wodno-kanalizacyjne w domu bez podpiwniczenia, niezwykle ważna jest głębokość wykopu, w którym poprowadzona zostanie rura przyłącza wodociągowego. Najczęściej umieszcza się ją na głębokości większej o 0,4 metra od głębokości przemarzania. A zatem najodpowiedniejszą głębokością jest głębokość w granicach od 1,4 do 1,6 metra poniżej poziomu terenu.

Rozmieszczenia instalacji w domu z podpiwniczeniem

W przypadku, kiedy instalacje wodno-kanalizacyjne prowadzimy w domu z zaprojektowanym podpiwniczeniem, rurę przyłącza wodociągowego prowadzi się przez przepust w ścianie zewnętrznej naszego domu. Przepust taki najczęściej wykonywany jest z rury PCV o średnicy dwa razy większej od rury wodociągowej. Dodatkowo taka rura w przepuście uszczelniona jest przy pomocy sznura konopnego i pianki poliuretanowej.

Przepisy budowlane nakazują również, aby instalacje wodno-kanalizacyjne posiadały na rurze zaraz za ściana po jej wewnętrznej stronie posiadały zawór odcinający, a także zestaw wodomierzy z koniecznie wmontowanym zaworem antyskażeniowym.

Dzięki takiej instalacji i takiej formie zabezpieczenia, unikniemy cofania się wody z instalacji wewnętrznej budynku do instalacji znajdujących się na zewnątrz budynku.

Materiały do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Jeszcze jakiś czas temu instalacje wodno-kanalizacyjne głównie wykonywane były z żeliwa. Jednak w chwili obecnej coraz częściej odchodzi się od tego typu materiałów na rzecz tworzyw sztucznych. Ich główną zaletą, w porównaniu z ciężkim żeliwem, jest łatwość transportu (bowiem jest to materiał bardzo lekki), jak również prostota w montażu i odporność na korozję, i działanie różnych czynników chemicznych stosowanych w gospodarstwach domowych.

Do wykonania instalacji zewnętrznej najczęściej wykorzystuje się przewody z takich materiałów jak: PVC, PP oraz HDPE. Z kolei wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne wykonuje się z rur niskoszumowych, które skutecznie wygłuszają odgłosy spływających ścieków.