Jak przygotować teren pod fundament?

Przygotowanie terenu pod fundament

Teren pod budowę domu i wykop fundamentów można przygotować na kilka sposobów. Jednak niezależnie od tego, z którego z nich skorzystamy, należy dopilnować, by teren był odpowiednio przygotowany.

Przygotowanie terenu pod budowę

Odpowiednie przygotowanie terenu pod budowę domu wiąże się nie tylko z wykopem na osadzenie fundamentów, ale także oczyszczeniem go z roślinności. Tylko starannie przygotowanie terenu pod budowę domu daje nam gwarancję prawidłowo postawionych fundamentów, które przecież stanowią podstawę każdego domu i jego ścian.

Tak naprawdę wielkość wykopu, jego głębokość musi być zgodna z danymi uwzględnionymi w projekcie budynku. Uzależniona jest również od rodzaju gruntu, a także jego przymarzania. W takiej sytuacji, by ustrzec się błędów, warto przed przystąpieniem do wykopów i wylewki fundamentów, podpytać sąsiadów o wysokości poziom wody w studniach, a także o to, jak wyglądał ich proces usadowienia domu. Mogą to być dla ciebie niezwykle cenne wskazówki, które pozwolą uniknąć potencjalnych błędów.

Przygotowanie terenu pod budowę domu i wielkość wykopów uzależniona jest również od rodzaju wylewanych fundamentów. Przy wylewce najprostszych fundamentów, są one wylewane prosto do gruntu. Wykop w tym przypadku wykonywany jest najczęściej ręcznie lub za pomocą małej koparki do wykopów wąskoprzestrzennych.

Z kolei wykopy wykonane pod ławy, na których będą oparte nasze fundamenty, wykonuje się najczęściej przy użyciu koparko-ładowarki. Najpierw należy zdjąć górną warstwę ziemi, by następnie usunąć grunt aż do głębokości górnego poziomu ławy. Należy pamiętać, żeby wykopanej ziemi w żadnym wypadku nie składować z boku, lecz w miarę możliwości wywozić. Unikniemy w ten sposób niebezpiecznego ewentualnego obsuwania się jej na dno naszego wykopu. Warto tez zwrócić uwagę, by z każdej strony obrysu budynku, wykop powiększyć o co najmniej 0,5 metra.

Przygotowanie terenu po budowę domu zakłada również sprawdzenie, czy wymiary wykopu, jak również kąty w narożnikach i poziom dna wykopu odpowiadają normom ustalonym w projekcie. Sprawdzenie tychże elementów przed wylaniem fundamentów pozwoli nam na ewentualne poprawki. Pozwoli to również na sprawdzenie odpowiedniego umiejscowienia wykopów.

Wykopy przy słabym zagęszczeniu piasku.

Czasem zdarza się jednak, że przygotowanie terenu pod budowę domu jest znacznie bardziej czasochłonne niż przewidywaliśmy. W takiej sytuacji pozostaje nam jedynie
wykonanie szerokich wykopów pod cały dom. Można to wykonać na trzy sposoby. Po pierwsze można usunąć całkowicie grunt spod obrysu budynku. Jest to metoda bardzo czasochłonna, jednak jeśli wynajmiemy do celu koparkę, prace potrwają zaledwie kilka godzin. Drugi sposób, znacznie szybszy i łatwiejszy, polega na usunięciu gruntu z miejsca, w którym znajdować będą się ławy. Trzeci sposób polega zaś na usunięciu ziemi tylko do poziomu wierzchu ław. W takiej sytuacji wykopy pod ławy wykonuje się ręcznie, wykładając je folią, na którą w późniejszym czasie układane będzie zbrojenie.