Na czym polega ocieplanie metodą ETICS?

Na czym polega ocieplanie metodą ETICS

Dotychczas metoda ETICS znana była w Polsce pod nazwą metody BSO. Jest to jedna z najpopularniejszych metod ocieplania ścian zewnętrznych. Jeśli nadal nazwa nic Ci nie mówi, poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat tej metody.

Dlaczego ETICS i czym jest?

Metoda lekka mokra, jaką jest metoda BSO, ze względu na ujednolicenie nazewnictwa obowiązującego w Polsce z nazewnictwem europejskim stosowanym w różnego rodzaju dokumentach, została przekształcona w nazwę ETICS.

ETICS, to skrót od angielskiej nazwy External Thermal Insulation Composite i określa produkty niezbędne do wykonania izolacji termicznej budynków, jak również ich tynkowej elewacji.

Metoda ETICS polega na montowaniu płyt termoizolacyjnych specjalną zaprawą, a następnie na szpachlowaniu ich przy użyciu zaprawy zbrojonej siatką z włókna szklanego i w efekcie końcowym, na pokryciu tak powstałej powierzchni cienkowarstwowym tynkiem.

Do ocieplania budynku przygotowane są specjalne zestawy, których skład nie powinien być samodzielnie zmieniany. Zmiana któregokolwiek ze składników, może skutkować błędem w ocieplaniu i braku termoizolacji.

W skład każdego zestawu powinny wchodzić takie elementy, jak:

  • płyty termoizolacyjne (wykonane ze styropianu lub wełny mineralnej),
  • zaprawa lub masa klejowa niezbędna do mocowania płyt termoizolacyjnych,
  • tkanina szklana i zaprawa lub masa klejowa potrzebne do wykonywania warstwy zbrojonej,
  • preparat gruntujący konieczny do wykonywania warstwy pośredniej,
  • łączniki mechaniczne,
  • zaprawa lub masa tynkarska, a także farba elewacyjna

jak również materiały niezbędne do wykonania poszczególnych elementów elewacji, takich jak: szyny, siatki narożnikowe, taśmy, listwy i materiały uszczelniające.

Zanim kupisz, sprawdź atesty

Zanim kupimy materiały niezbędne do izolacji budynku, warto sprawdzić, czy są to materiały atestowane. Warto wiedzieć, że każdy producent materiałów termoizolacyjnych zobowiązany jest do ich uprzedniego przebadania. Dopiero materiały spełniające określone wymogi, mogą być dopuszczone do obrotu. I tak każdy materiały służący do izolacji budynku musi nie tylko posiadać Aprobatę Techniczną, ale także Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Każdy materiał musi być dodatkowo oznaczony znakiem budowlanym „B”, a także posiadać na opakowaniu takie dane techniczne, jak:

nr aprobaty technicznej,

– nr i datę wystawienia deklaracji zgodności,

a w przypadku gotowych zestawów, na opakowaniu musi być również informacja o certyfikacie zakładowej kontroli produkcji i o instytucji, która go wydała. Sprawdzony i solidny zestaw do termoizolacji powinien również posiadać informacje, w jakim systemie może być stosowany.

Jeśli produkt, który kupimy będzie posiadał wszystkie wspomniane przez mnie elementy i oznaczenia, mamy gwarancję, że zakupiony towar jest sprawdzony, a co ważne, będzie spełnił swoje zadania.